RU
CZ

Новости

 

 

Poselství Posvátného Synodu

Novoroční slovo Vladyky Michala

 


 

Říjen 2012

Nový kříž na budově naší církevní obce
V říjnu 2012 proběhla rekonstrukce fasády jižní stěny farní budovy. Opravy provedla firma T&T TRADE z Litomyšle. Zaměstnanec firmy bratr Ivan Popovič vytvořil na stěně věžičky pravoslavný osmikonečný kříž s ukřižovaným Pánem Ježíšem. Kříž byl posvěcen v sobotu 20. 10. místním duchovním správcem o. Patrikem, za přítomnosti technického ředitele T&T TRADE, bratra Mykoly Tyvodara, zaměstnanců firmy pracujících na opravě fary a několika věřících naší církevní obce.
Bratru Mykolovi Tyvodarovi, bratru Ivanovi Popovičovi i všem, kteří pracovali na opravě fary a celé firmě T&T TRADE mnohokrát děkujeme a vyprošujeme od Hospodina mnohá a blahá léta!

o.P.

webové stránky firmy T&T TRADE:
www.tt-trade.cz

Rekonstrukce fasády jižní stěny farní budovy Rekonstrukce fasády jižní stěny farní budovy

 


 

Září 2012

Chrámová ikona
V neděli 9. září byla po Božské liturgii posvěcena nová chrámová ikona svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, kterou pro náš chrám napsala mátuška Dorka Drdová Rumburku. Mátušce Dorce děkujeme za krásnou ikonu, za práci a čas, který na její vytvoření obětovala a vyprošujeme pro ní i otce Antonije a děti hojnost Božího požehnání a věříme, že ikona svatých věrozvěstů nebude poslední ikonou z ikonopisné dílny mátušky Dorky v našem chrámu. Spasi Gospodi, mátuško!

Chrámová ikona

Chrámová ikona

 


 

Duben 2012

CHRÁMOVÁ IKONA

Mátuška Dorka Drdová pokračuje ve psaní ikony pro náš chrám:

Chrámová ikona Chrámová ikona Chrámová ikona

 


 

Březen 2012

NOVÁ CHRÁMOVÁ IKONA

V Rumburku, v Ikonopisecké dílně sv. císařovny Theodory, pokračuje mátuška Dorka Drdová v práci na psaní ikony svatých Cyrila a Metoděje pro náš chrám. Mátuška nám poslala fotografie postupu práce. S jejím laskavým svolením je uveřejňujeme:

Chrámová ikona
1. příprava desky: kliho-křídového podkladu

Chrámová ikona
2. nazlacená deska a nanesení podkladových barev.

http://www.pravoslavirumburk.cz/ikonopisecka-dilna-sv-cis-theodory/
presbyteratabitha(zavináč)email.cz                 tel.: +420 739141204

 


 

Únor 2012

NOVÁ CHRÁMOVÁ IKONA

NA STRÁŽNÉM VRCHU V RUMBURKU ZAČALA V TĚCHTO DNECH S BOŽÍ POMOCÍ MÁTUŠKA DORKA DRDOVÁ PSÁT IKONU SVATÝCH APOŠTOLŮM ROVNÝCH CYRILA A METODĚJE PRO NÁŠ CHRÁM.

Chrámová ikona je umístěna ve středu chrámu a zobrazuje (nebo lépe řečeno zpřítomňuje) světce nebo svátek, k jehož poctě je chrám vysvěcen. V našem případě je to ikona svatých učitelů slovanských Cyrila a Metoděje. Po celou dosavadní existenci našeho chrámu je na analoji ve středu chrámu ikona reprodukovaná. Nyní začala pracovat na nové ikoně, kterou se rozhodli věřící pořídit pro náš chrám, mátuška Dorka Drdová z Rumburku. Mátuška Dorka je zkušenou ikonografkou, studovala ikonopis v monastýru Všech svatých v Řecku a v Praze u o. Serafíma z Moskvy. Přejeme mátušce Dorce, aby jí Hospodin daroval na přímluvy svatých Cyrila a Metoděje hojnost svého požehnání k její Bohu milé práci.

Ukázky z tvorby mátušky Dorky Drdové můžete shlédnout na odkazu:

http://www.pravoslavirumburk.cz/ikonopisecka-dilna-sv-cis-theodory/

V případě zájmu o napsání ikony se s mátuškou Dorkou Drdovou můžete spojit mailem presbyteratabitha@email.cz nebo telefonicky: 739141204

Fotografie rozpracovaného návrhu ikony sv. Cyrila a Metoděje pro náš chrám:

Chrámová ikona Chrámová ikona Chrámová ikona