RU
CZ

Расписание богослужений

ЯНВАРЬ 2022

Rozdestvo

2. 1. NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ

Božská liturgie.....................................09:30

6. 1. čt

PŘEDVEČER NAROZENÍ KRISTOVA půst

Královské hodinky.................................09:00

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní.............................................10:30

Všenoční bdění.....................................19:00

7.1. pá

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara

Božská liturgie.....................................09:30
večerní..............................................17:00

Sbor přesv. Bohorodice

8.1. so

SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE:

spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David,
sv. ap.Jakub, bratr Páně

NENÍ SV. LITURGIE V NAŠEM CHRÁMU
Slouží se sv. Liturgie v Pardubicích – Svítkově za účasti všech duchovních našeho okružního
protopresbyrátu …...9:00

9. 1. ne NEDĚLE PO NAROZENÍ KRISTOVĚ;
SV. BOŽÍ RODINY: SPR. JOSEFA SNOUBENCE,
DAVIDA KRÁLE A JAKUBA, BRATRA PÁNĚ;
SV. APOŠTOL,PRVOMUČEDNÍK A ARCHIDIÁKON ŠTĚPÁN

Božská liturgie.....................................09:30

Obřezání Páně

13. 1. čt
večerní..............................................17:00

14. 1. pá

OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SVT. BASIL VELIKÝ

Božská liturgie.....................................09:30

Křest Pána našeho Ježíše Krista

15. 1. so
večerní..............................................17:00

16. 1. NEDĚLE PŘED BOHOZJEVENÍM Předsvátek Bohozjevení;
PROR. MALACHIÁŠ

Božská liturgie.....................................09:30

18. 1. út

PŘEDVEČER BOHOZJEVENÍ půst

Královské hodinky.................................09:00

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní.............................................10:30

19.1. st

ZJEVENÍ PÁNĚ (Bohozjevení čili Theofanie),
KŘEST PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Božská liturgie.....................................09:30

sv. Řehoř Nysský

22. 1. čt
večerní..............................................17:00

23. 1. NEDĚLE PO BOHOZJEVENÍ;
SVT. ŘEHOŘ, EP.NYSSKÝ

Božská liturgie.....................................09:30

sv. Antonín Veliký

29. 1. so
večerní..............................................17:00

30. 1. XXXII. NEDĚLE po 50nici;
CT. ANTONIJ VELIKÝ

Božská liturgie.....................................09:30