RU
CZ

Расписание богослужений

Všichni svatí zemí českých

Petropavlovský půst od pondělí 24. června
29. 6. so

večerní..............................................18:00

30. 6. II. NEDĚLE PO 50nici, VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH

Božská liturgie.....................................10:00

ИЮЛЬ 2019

Narození sv. Jana Křtitele

1. 7. po
Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

7. 7. III. NEDĚLE PO 50nici, ; NAROZENÍ SV. JANA, PROROKA, KŘTITELE A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ; CT. IVAN ČESKÝ

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. ap. Petr a Pavel

11. 7. čt
večerní..............................................18:00
konec půstu

12. 7. pá
SV. SLAVNÍ A VŠECHVALNÍ, NEJPŘEDNĚJŠÍ Z APOŠTOLŮ PETR A PAVEL

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. Kosma a Damián

14. 7. IV. NEDĚLE po 50nici; SV. NEZIŠTNÍCI KOSMA A DAMIÁN (+284)

Božská liturgie.....................................10:00

15. 7. po
Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

vmč. Prokop

21. 7. V. NEDĚLE po 50nici; VMČ. PROKOP (+303)

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. kníže Vladimír

28. 7. VI. NEDĚLE po 50nici – PAMÁTKA SVATÝCH OTCŮ ŠESTI VŠEOBECNÝCH SNĚMŮ; APOŠTOLŮM ROVNÝ VELIKÝ KNÍŽE VLADIMÍR (+1015)

Nekoná se Božská liturgie

АВГУСТ 2019

Sv. Marie Magdalena

4. 8. VII. NEDĚDĚLE po 50nici; SV. APOŠTOLŮM ROVNÁ MYRONOSICE MARIE MAGDALENA

Božská liturgie.....................................10:00

Muč. Kallinik

11. 8. VIII. NEDĚDĚLE o 50nici; MČ. KALLINIK

Božská liturgie.....................................10:00

Muč. Vynášení sv. Kříže

14. 8. st
VYNÁŠENÍ CTIHODNÝCH DŘEV ŽIVOTODÁRNÉHO KŘÍŽE PÁNA, SV. MUČ. MAKABEJSKÝCH; SVÁTEK NEJMILOSTIVĚJŠÍHO SPASITELE A PŘESV. BOHORODICE
začátek půstu k Zesnutí přesv. Bohorodice – „První (medový) Spas“ svěcení nově vybraného medu

Božská liturgie.....................................10:00

Spr. Nonna

18. 8. IX. NEDĚLE po 50nici; MČ. EUSIGNIJ; SPR. NONNA NAZIÁNSKÁ, matka svt. Řehoře Theologa

Božská liturgie.....................................10:00

Proměnění Páně

19. 8. po
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Božská liturgie.....................................10:00

svěcení ovoce („Jablečný Spas“)

Mč. Fotios a Anikita

25. 8. X. NEDĚLE po 50nici; MČ. FOTIOS A ANIKITA

Božská liturgie.....................................10:00

Zesnutí přesv. Bohorodice

27. 8. út předsvátek Zesnutí přesv. Bohorodice
konec půstu
večerní..............................................18:00

28.8 st
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie.....................................10:00

29.8 čt
PŘENESENÍ RUKOU NEVYTVOŘENÉHO OBRAZU PÁNĚ Z EDESY DO KONSTANTINOPOLE
(„Třetí Spas“)

Božská liturgie.....................................10:00