RU
CZ

Расписание богослужений

АПРЕЛЬ 2019

Zvěstování přesv. Bohorodice

3.4. st
CT. SVT. JAKUB VYZNAVAČ (+775)

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

7. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. JANA SINAJSKÉHO KLIMAKA; ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE; SV. PROKOP SÁZAVSKÝ

Božská liturgie sv. Basila........................10:00

Ct. Marie Egyptská

13. 4 so 5. sobota velk. půstu – akathistu;
CHVÁLY PŘESV.BOHORODICI

večerní..............................................18:00

14. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Božská liturgie.....................................10:00

19. 4. pá
SVT. METODĚJ, APOŠTOLŮM ROVNÝ, UČITEL SLOVANŮ, ARCHIEPISKOP MORAVSKÝ (+885)

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

LAZAROVA SOBOTA

20. 4. LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................18:00

VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

21. 4. VI. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – KVĚTNÁ - VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................18:00

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN

Tajná večeře

22. 4. VELKÉ PONDĚLÍ – PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO

Liturgie předem posvěcených darů..........10:00

23. 4. VELKÉ ÚTERÝ – O DESETI PANNÁCH

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

24. 4. VELKÁ STŘEDA – JIDÁŠOVA ZRADA

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

25. 4. VELKÝ ČTVRTEK -TAJNÁ (POSLEDNÍ) VEČEŘE PÁNĚ

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................14:00

Utrpení páně

Velkopáteční jitřní se čtením dvanácti
evangelií............................................17:00

Ukřižování Kristovo

26. 4. VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
přísný půst

Královské hodinky.................................10:00


Večerní – vynášení pláštěnce.................18:00

Kristus v hrobě

27. 4. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ
Spasitelovo sestoupení do pekel

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................10:00

Čtení skutků apoštolských....................20:00

Půlnočnice.........................................23:15

Vzkříšení Kristovo

28. 4. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ.................................0:00

BOŽSKÁ LITURGIE............................cca 1:15

PASCHÁLNÍ MOLEBEN............................10:00
paschální svěcení pokrmů- po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)
večerní..............................................17:00

SVĚTLÝ TÝDEN

29. 4. SVĚTLÉ PONDĚLÍ

Božská liturgie.....................................10:00