RU
CZ

O Pravoslaví

Spasitel

Pravoslaví (orthodoxia) je cesta k věčnému životu, do Království Božího.
Tou cestou je sám vzkříšený PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, Syn Boží (Jan 14,6).
Každý pravoslavný křesťan kráčí po této cestě, neboť je křtem tajemně připojen k Církvi, která je tělem Kristovým (Kol 1,24).
Jako milníky a ukazatele na této cestě tu máme církevní tradici – Písmo svaté, pravidla svatých otců sedmi všeobecných sněmů (proběhly v rozmezí let 325 – 787), spisy svatých otců Církve, obřady Pravoslavné církve.
Chrám je místem setkávání s Bohem, léčebnicí, kde se člověk uzdravuje skrze sv. tajiny ze svých duševních a duchovních neduhů, které mu brání v cestě k naplnění svého života,v cestě k Bohu, ke svému bližnímu i k sobě samému - v cestě do Království nebeského.