RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

KVĚTEN 2023

Uzdravení mrtvicí raněného


6.5.so VMČ. JIŘÍ VÍTĚZNÝ, DIVOTVORCE (+303)

Božská liturgie......................................10:00
večerní..............................................18:00

7. 5. IV.NEDĚLE PASCHÁLNÍ; O MRTVICÍ RANĚNÉM

Božská liturgie......................................10:00

Pán Ježíš a Samaritánka


13. 5. so Ap. Jakub Zebedeus, bratr Jana Theologa (+44)
večerní..............................................18:00

14. 5. V. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O SAMARITÁNCE

Božská liturgie......................................10:00

Uzdravení slepého


20. 5. so Zjevení znamení sv. Kříže ve dne na nebi nad Jerusalemem o 9. hodině denní (tj. 3. hod. odpolední; rozprostíral se od Golgoty ke sv. hoře Olivové; za císaře Konstancia, syna Konstantina Velikého; r. 351)
večerní..............................................18:00

21. 5. VI. NEDĚDĚLE PASCHÁLNÍ - O SLEPÉM,
ap. a evangelista Jan Theolog

Božská liturgie......................................10:00

sv.Cyril a Metoděj


23. 5. út
večerní..............................................18:00

24. 5. st Opuštění Paschy; SVATÝCH APOŠTOLŮM ROVNÝCH CYRILA A METODĚJE, UČITELŮ SLOVANSKÝCH – chrámový svátek

Božská liturgie......................................10:00

Nanebevstoupení Páně


24. 5. st
večerní..............................................18:00
25. 5. čt

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Božská liturgie......................................10:00

I.Všeobecný sněm


27. 5. so Mč. Isidor z ostrova Chios (+251)
večerní..............................................18:00

28. 5. VII. NEDĚLE (PO PASŠE) –
SV. 318 BOHONOSNÝCH OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r. 325 v Nicei)

Božská liturgie......................................10:30

ČERVEN 2023

Seslání Ducha Svatého na apoštoly


3. 6. Ap. rovn. Císař Konstantin a matka jeho, císařovna Helena
večerní..............................................18:00

4. 6. PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE -
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO NA APOŠTOLY

Božská liturgie......................................10:00
večerní..........................................cca 11:30


5. 6. po

DEN SVATÉHO DUCHA

Božská liturgie......................................10:00

Ikona všech svatých


10. 6. so Ct. Nikita, vyznavač a ep. chalcedonský (9.stol.)
večerní..............................................18:00

11. 6. I. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

Božská liturgie......................................10:00

12. 6. po začátek petrského postu

Všichni svatí zemí českých


17. 6. so Ct. Marta a Marie, sestry Lazarovy
večerní..............................................18:00

18. 6. II. NEDĚDĚLE po 50nici – VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH A VŠECH CTIHODNÝCH A BOHONOSNÝCH OTCŮ SVATÉ HORY ATHONSKÉ

Božská liturgie......................................10:00

Ct. Onufrij Veliký (4. stol.)


24. 6. so Svatí Apoštolové Bartoloměj a Barnabáš
večerní..............................................18:00

25. 6. III. NEDĚLE PO 50nici; CT. ONUFRIJ VELIKÝ

Božská liturgie......................................10:00