RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ZÁŘÍ 2019

Muč. Andrej Stratelat

1. 9. X. NEDĚLE po 50nici, MUČ. ANDREJ STRATELAT

Božská liturgie.....................................10:00 Pobožnost na začátku školního roku...cca 11:45

Muč. Novomučedník  Gorazd

Pouť4. 9. st NOVOMUČEDNÍK GORAZD, BISKUP ČESKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ (+1942) sváteční bohoslužebné setkání v Praze

9:30 – archijerejská božská liturgie v  katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2. (stanice metra Karlovo náměstí)

14:35 – panychida na místě mučednické smrti svatého
novomučedníka Gorazda a jeho druhů v Památníku protifašistického odboje v Praze 8 Kobylisích

16:00 – položení kytice u pamětní desky na zdi pankrácké věznice, místě uvěznění a mučení sv. mučedníka Gorazda

Muč. Adrian a Natalie

8. 9. XI. NEDĚLE po 50nici, MUČ. ADRIAN A NATALIE

Božská liturgie.....................................10:00

Stětí hlavy sv. Jana Křtitele

10.9. út
večerní..............................................18:00

11. 9. st
STĚTÍ HLAVY PROROKA, PŘEDCHŮDCE A KŘTITELE PÁNĚ JANA, postní den

Božská liturgie.....................................10:00

Stvoření světa

14.9. so
ZAČÁTEK NOVÉHO CÍRKEVNÍHO ROKU (7522 od stvoření světa); CT. SIMEON SLOUPNÍK (+459)

Božská liturgie.....................................10:00

Mč. Mamant

14.9. so
večerní..............................................18:00

15. 9. XII. NEDĚLE po 50nici; MČ. MAMANT (+297)

Božská liturgie.....................................10:00

Narození přesv. Bohorodice

21. 9. so
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. Jáchym a Anna

22.9. XIII. NEDĚDĚLE po50nici, PŘED POVÝŠENÍM; SPR. RODIČE JÁCHYM A ANNA

Božská liturgie.....................................10:00

Povýšení sv. Kříže

27.9. pá
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (Čili „Pozdvihování svatého Kříže nad celým světem“ r. 326; navrácení sv. Kříže 616-624)

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. Ludmila

Pouť28. 9. so Akathist sv. muč kněžně LUDMILE v basilice sv. Jiří na Pražském hradě

 

29.9. XIV. NEDĚLE po 50nici, PO POVÝŠENÍ;
MČ. LUDMILA, KNĚŽNA ČESKÁ (+920)

Božská liturgie.......................................10:00