RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

LEDEN 2020

5. 1. NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ

Božská liturgie.....................................10:00

Narození Kristovo

6.1.po
Královské hodinky................................10:00
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní............................................12:00
Všenoční bdění....................................20:00

7. 1. út

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara

BOŽSKÁ LITURGIE................................10:00

Sbor přesv. Bohorodice

8.1.st

SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub, bratr Páně

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. archidiákon Štěpán

9.1.čt

3. DEN SVÁTKU NAROZENÍ - SV. APOŠTOL, PRVOMUČEDNÍK A ARCHIDIÁKON ŠTĚPÁN (+ 34)

Božská liturgie.....................................10:00

Spr. Josef Snoubenec

12. 1. NEDĚLE PO NAROZENÍ KRISTOVĚ;
SV.BOŽÍ RODINY: SPR. JOSEFA SNOUBENCE, DAVIDA KRÁLE A JAKUBA, BRATRA PÁNĚ

Božská liturgie.....................................10:00

Obřezání Páně

13.1.po
večerní..............................................17:00

14. 1. út OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SVT. BASIL VELIKÝ(+ 379)

Božská liturgie.....................................10:00

Křest Pána našeho Ježíše Krista

17. 1. pá Předsvátek Bohozjevení
Královské hodinky................................10:00

18. 1. so PŘEDVEČER BOHOZJEVENÍ


Božská liturgie.....................................10:00
večerní........................................cca 12:00

19. 1. ZJEVENÍ PÁNĚ (Bohozjevení čili Theofanie), KŘEST PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Božská liturgie.....................................10:00

Mč. Ermil a Stratonik bělehradští

25.1. so
večerní..............................................17:00

26. 1. NEDĚLE PO BOHOZJEVENÍ; MČ. ERMIL A STRATONIK (+315)

Božská liturgie.....................................10:00

ÚNOR 2020

O Zacheovi

1.2. so
večerní..............................................17:00

2. 2. NEDĚLE O ZACHEOVI

Božská liturgie.....................................10:00

O celném a fariseovi

8. 2. so
večerní..............................................17:00

9. 2. NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
(Začátek Triodu postního)
Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských: svt. Tichon (1925); svt.mč.Petr, metr. krutický (1937); svt.mč. Vladimir, metr. kijevský (1918); ct.mč. kn. Jelisaveta a inokyně Varvara (1918) … Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské.
PŘENESENÍ OSTATKŮ SV. JANA ZLATOÚSTÉHO (+438)

Božská liturgie.....................................10:00

týden bez postu

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ

14.2.pá
večerní..............................................17:00

15. 2. so OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ - SETKÁNÍ PÁNA A BOHA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA (se Simonem Bohopříjemcem)

Božská liturgie.....................................10:00
večerní..............................................17:00

O bludném synu

16. 2. NEDĚLE O BLUDNÉM (MARNOTRATNÉM) SYNU; SV. SPR. SIMEON BOHOPŘÍJEMCE A PROR. ANNA

Božská liturgie.....................................10:00

Strašný soud

22. 2. Sobota zádušní (roditelská čili předků – světová) - konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester všech dob
panychida + večerní.............................17:00

23. 2. NEDĚLE MASOPUSTNÍ; O STRAŠNÉM SOUDU

Božská liturgie.....................................10:00

konec masitých pokrmů

BŘEZEN 2020

Stvoření a vyhnání Adama

29. 2. so

1. 3. NEDĚLE SYROPUSTNÍ; VZPOMÍNÁNÍ ADAMOVA VYHNÁNÍ, neděle všeobecného smíření; VMČ. THEODOR TYRON (+306)

Božská liturgie.....................................10:00


Velkopostní večerní
se vzájemným odpuštěním......................17:00

začátek velikého postu - čistý týden

2. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
3. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
4. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
5. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00