RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

BŘEZEN 2020

Stvoření a vyhnání Adama

29. 2. so
večerní..............................................18:00

1. 3. NEDĚLE SYROPUSTNÍ; VZPOMÍNÁNÍ ADAMOVA VYHNÁNÍ, neděle všeobecného smíření; VMČ. THEODOR TYRON (+306)

Božská liturgie.....................................10:00


Velkopostní večerní
se vzájemným odpuštěním......................17:00

začátek velikého postu - čistý týden

2. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
3. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
4. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00
5. 3. Veliké povečeří
s kánonem sv.Onřeje Krétského...............17:00

Oslava Pravoslaví

7. 3. so sv. Theodora Tyronského
večerní..............................................17:00

8. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - OSLAVA PRAVOSLAVÍ

Božská liturgie sv. Basila.........................10:00

Sv. Řehoř Palama

14. 3. so zádušní sobota
panychida+večerní................................17:00

15. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

Božská liturgie sv. Basila.........................10:00

Poklonění sv. Kříži

21. 3. zádušní sobota
večerní...............................................17:00

22. 3. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE; SV. 40. MČ. SEVASTIJSKÝCH

Božská liturgie sv. Basila.........................10:00

 Žebřík sv. Jana Sinajského

28. 3. zádušní sobota
večerní...............................................17:00
(změna času na letní – o 1 hodinu dopředu)

29. 3. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (ŽEBŘÍKOVCE)

Božská liturgie sv. Basila.........................10:00

DUBEN 2020

CT. MARIE EGYPTSKÁ

4. 4. so 5. sobota velk. půstu - akathistu; CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI
večerní...............................................18:00

5. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Božská liturgie sv. Basila.........................10:00

 Zvěstování přesv. Bohorodice

7. 4. út

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie......................................10:00

Vzkříšení Lazara

11. 4. LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie......................................10:00
večerní...............................................18:00

Vjezd Pána do Jeruzaléma

12. 4. VI. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – KVĚTNÁ - VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

Božská liturgie......................................10:00

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN

Podobenství o deseti pannách

13. 4. VELKÉ PONDĚLÍ – PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO

Sv. liturgie předem posvěcených Darů.......10:00

14. 4. VELKÉ ÚTERÝ – O DESETI PANNÁCH

Sv. liturgie předem posvěcených Darů.......10:00

15. 4. VELKÁ STŘEDA – JIDÁŠOVA ZRADA

Sv. liturgie předem posvěcených Darů.......10:00

Tajná večeře

16. 4. VELKÝ ČTVRTEK - TAJNÁ (POSLEDNÍ) VEČEŘE PÁNĚ

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní.............................................10:00

Velkopáteční jitřní
se čtením dvanácti evangelií....................17:00

Ukřižování Kristovo

17. 4. VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO přísný půst

Královské hodinky..................................10:00

Večerní – vynášení pláštěnce...................17:00

KRISTUS V HROBĚ

18. 4. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ / Spasitelovo sestoupení do pekel

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní.............................................10:00

Velkopáteční jitřní
se čtením dvanácti evangelií....................17:00

Čtení skutků apoštolských.......................20:00

Půlnočnice............................................23:15

Vzkříšení Kristovo

19. 4. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ.................................0:00

BOŽSKÁ LITURGIE............................cca 1:15

PASCHÁLNÍ MOLEBEN............................10:00
paschální svěcení pokrmů- po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)
večerní..............................................17:00

SVĚTLÝ TÝDEN

20. 4. SVĚTLÉ PONDĚLÍ

Božská liturgie.....................................10:00

SVÁTEK ŽIVOTODÁRNÉHO PRAMENE MATKY BOŽÍ

24. 4. pá SVÁTEK ŽIVOTODÁRNÉHO PRAMENE MATKY BOŽÍ

Božská liturgie......................................10:00

Uvěření ap. Tomáše

26. 4. II. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
O AP. TOMÁŠI - ANTIPASCHA

Božská liturgie......................................10:00

KVĚTEN 2020

Ženy Myronosice

2.5. so
večerní..............................................18:00

3. 5. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie.....................................10:00