RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

KVĚTEN 2020

Ženy Myronosice

2.5. so
večerní..............................................18:00

3. 5. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. Jiří

6.5. st

SV. VELKOMUČEDNÍK JIŘÍ VÍTĚZNÝ

Božská liturgie.....................................10:00

O MRTVICÍ RANĚNÉM

9.5. so
večerní..............................................18:00

10. 5. IV. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O MRTVICÍ RANĚNÉM;

Božská liturgie.....................................10:00

13. 5. PŮLENÍ PADESÁTNICE; SV. AP. JAKUB ZEBEDEUS, bratr Jana Theologa (+44)

Božská liturgie.....................................10:00

SV.APOŠTOLŮM ROVNÍ CYRIL A METODĚJ

23.5. so
večerní..............................................18:00

24. 5. VI. NEDĚDĚLE PASCHÁLNÍ - O SLEPÉM; SV.APOŠTOLŮM ROVNÍ CYRIL A METODĚJ, UČITELÉ SLOVANŮ – CHRÁMOVÝ SVÁTEK

Božská liturgie.....................................10:00

Nanebevstoupení Páně

27.5. st
večerní..............................................18:00

28.5. čt NANBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Božská liturgie.....................................10:00

1. všeobecný sněm v Nicei r. 325

30.5. so
večerní..............................................18:00

31. 5. VII. NEDĚLE (PO PASŠE) – SV. 318 BOHONOSNÝCH OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r. 325 v Nicei)

Božská liturgie.....................................10:00

ČERVEN 2020

Seslání Ducha Svatého na apoštoly

6.6. Trojiční zádušní sobota
večerní..............................................18:00

7. 6. PADESÁTNICE - SVATÁ TROJICE - SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO NA APOŠTOLY

Božská liturgie.....................................10:00


večerní.........................................cca 11:45

8.6. po DEN SVATÉHO DUCHA

Božská liturgie.....................................10:00

9. 6.út TŘETÍ DEN SV. TROJICE

Ikona všech svatých

13.6. so
večerní..............................................18:00

14. 6. I. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

Božská liturgie.....................................10:00


15. 6. po začátek petrského postu

Všichni svatí zemí českých

21. 6. II. NEDĚDĚLE po 50nici – VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH A VŠECH CTIHODNÝCH A BOHONOSNÝCH OTCŮ SVATÉ HORY ATHONSKÉ

Božská liturgie.....................................10:00

sv. Augustin, episkop Hypponský

27.6. so
večerní..............................................18:00

28. 6. III. NEDĚLE PO 50nici; PROR. AMOS (8. stol. př. Kr.); BLAŽ. AUGUSTIN, EP. HYPPONSKÝ (+430)

Božská liturgie.....................................10:00

ČERVENEC 2020

svt. mč. Eusebij

4.7. so
večerní..............................................18:00

5. 7. IV. NEDĚLE PO 50nici;SVT. MČ. EUSEBIJ, EP. SAMOSATSKÝ

Božská liturgie.....................................10:00