RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ŘÍJEN 2018

Prvmč. Thekla

6.10. so
večerní..............................................18:00

7. 10. XIX. NEDĚLE po 50nici; PRVMČ. THEKLA (1.stol)

Božská liturgie......................................9:30

Ap. a ev. Jan Theolog

9. 10. út ZESNUTÍ SV. APOŠTOLA A EVANGELISTY JANA THEOLOGA (zač. 2.st)

Božská liturgie......................................9:30

Mč. kníže Václav Český

10.10. st
večerní..............................................18:00

11. 10. čt SV. MUČEDNÍK VÁCLAV, KNÍŽE ČESKÝ (+929 či 935)

Božská liturgie......................................9:30

 Záštita přesvaté Bohorodice

13.10. so
večerní..............................................18:00

14. 10. XX. NEDĚLE po 50nici; ZÁŠTITA PŘESVATÉ BOHORODICE - „ POKROV “

Božská liturgie......................................9:30

Ct. Pelagie

20.10. so
večerní..............................................18:00

21. 10. XXI. NEDĚLE po 50nici, CT. PELAGIE, SVT. ALEXIJ KARPATSKÝ

Božská liturgie......................................9:30

Mč. kníže Rostislav Moravský

27.10. so
večerní..............................................18:00
! změna času na středoevropský (o 1 hodinu zpět) !

28.10. XXII. NEDĚLE po 50nici ; PAMÁTKA SV. OTCŮ 7. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r.787), SV. MUČEDNÍK KNÍŽE ROSTISLAV MORAVSKÝ

Božská liturgie......................................9:30
Díkůvzdání (100. výročí vzniku Československé republiky)…cca 11:15

LISTOPAD 2018

Divotvorná ikona Matky Boží Kazaňské

3. 11. DIMITRIJEVSKÁ ZÁDUŠNÍ SOBOTA
Panychida..........................................16:30
večerní..............................................17:00

4. 11. XXIII. NEDĚLE po 50nici; IKONA MATKY BOŽÍ KAZAŇSKÉ, APOŠTOLŮM ROVNÝ AVERKIOS, EP. HIERAPOLSKÝ

Božská liturgie......................................9:30
Panychida.....................................cca 11:45

Velkomuč. Dimitrij Soluňský

7.11. st
večerní..............................................17:00

8. 11. čt SV. VELKOMUČ. DIMITRIJ SOLUŇSKÝ, MYROTOČIVÝ

Božská liturgie......................................9:30

Muč. Anastasie Římská

10.11. so
večerní..............................................17:00

11. 11. XXIV. NEDĚLE po 50nici; MUČ. ANASTASIE ŘÍMSKÁ

Božská liturgie......................................9:30

Muč. Galaktion a Epistimie

17.11. so
večerní..............................................17:00

18. 11. XXV. NEDĚLE po 50nici; MUČ. GALAKTION A EPISTIMIE

Božská liturgie......................................9:30

Sbor Archanděla Michaela

21. 11. st SBOR ARCHANDĚLA MICHAELA A DALŠÍCH NEBES- KÝCH MOCNOSTÍ BEZTĚLESNÝCH - ARCHANDĚLŮ: GABRIELA, RAFAELA, URIELA, SALAFAELA, BARACHIELA A JEREMIELA

Božská liturgie......................................9:30

Svt. Jan Milostivý

24.11. so
večerní..............................................17:00

25. 11. XXVI. NEDĚLE po 50nici; SVT. JAN MILOSTIVÝ, PATRIAR- CHA ALEXANDRIJSKÝ

Božská liturgie......................................9:30

Sv. Ap. Filip

26.11. po
večerní..............................................17:00

27. 11. út SV. AP. FILIP

Božská liturgie......................................9:30

ct. Herman Aljašský

28. 11. st MČ. A VYZN. GURIOS, SAMON A ABIB (+ 299), CT. PAJSIJ VELIČKOVSKÝ (+1794), CT. HERMAN ALJAŠSKÝ (+1836)
Začátek Filipovského půstu k Narození Kristovu

PROSINEC 2018

Pror. Abdiáš

1.12. so
večerní..............................................17:00

2. 12. XXVII. NEDĚLE po 50nici; PROR. ABDIÁŠ (11.stol. př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30

Uvedení  přesv. Bohorodice

3.12. po
večerní..............................................17:00

4. 12. út UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Božská liturgie......................................9:30

Velkomučednice Kateřina

6.12. čt
večerní..............................................17:00

7. 12. pá SV. VELKOMUČEDNICE KATEŘINA (+305)

Božská liturgie......................................9:30

Ct. Alypios Sloupník

8.12. so
večerní..............................................17:00

9.12. XXVIII. NEDĚLE po 50nici; CT. ALYPIOS SLOUPNÍK (+640)

Božská liturgie......................................9:30

Ap. Ondřej Prvozvaný

12.12. út
večerní..............................................17:00

13. 12. st SV. VŠECHVALNÝ AP. ONDŘEJ PRVOZVANÝ (+62)

Božská liturgie......................................9:30

Pror. Sofoniáš

15.12. so
večerní..............................................17:00

16. 12. XXIX. NEDĚLE po 50nici; PROR. SOFONIÁŠ (+630 př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30

Svt. Mikuláš

18.12. út
večerní..............................................17:00

19. 12. st SVT. MIKULÁŠ, ARCHIEPISKOP MYR LYCEJSKÝCH,DIVOTVORCE (+345)

Božská liturgie......................................9:30

Mč. Mínas

22.12. so
večerní..............................................17:00

23. 12. XXX. NEDĚLE po 50nici; MČ. MÍNAS, HERMOGENES A EUGRAFOS (+313)

Božská liturgie......................................9:30

Tři mládenci v peci ohnivé

29.12. so
večerní..............................................17:00

30. 12. NEDĚLE SVATÝCH PRAOTCŮ; PROR. DANIEL A TŘI MLÁDENCI: ANANIÁŠ, AZARIÁŠ A MISAIL (600 př. Kr.)

Božská liturgie......................................9:30