RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

Říjen 2023

Povýšení sv. Kříže

1. 10. XVII. NEDĚDĚLE po50nici – PO POVÝŠENÍ;
CT. EUMENIUS, EP. HORTINSKÝ, DIVOTVORCE (7. stol.)

Božská liturgie......................................10:00

Ct. Eufrosinie Alexandrijská

7.10. so
večerní...............................................18:00

8. 10. XVIII. NEDĚLE po 50nici; CT. EUFROSINIE ALEXANDRIJ- SKÁ (5. st.), CT. SERGIJ RADONĚŽSKÝ, DIVOTVORCE (+1392)

Božská liturgie......................................10:00

9.10. po

9. 10. po ZESNUTÍ SV. APOŠTOLA A EVANGELISTY JANA THEOLOGA (zač. 2.st)

Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

mč. Václav, kníže český

10.10. út
večerní...............................................18:00

11. 10. st SV. MUČEDNÍK VÁCLAV, KNÍŽE ČESKÝ (+929 či 935)

Božská liturgie......................................10:00

 Záštita přesvaté Bohorodice

13.10. pá
večerní...............................................18:00

14.10. so

ZÁŠTITA PŘESVATÉ BOHORODICE - „POKROV“

Božská liturgie......................................10:00

 svt. mč. Kyprián a mč. Justýna

14.10. so
večerní...............................................18:00

15. 10. XIX. NEDĚLE po 50nici, SVT. MČ. KYPRIÁN A MČ. JUSTÝNA (+304)

Božská liturgie......................................10:00

7. všeobecný sněm v Niceji

21.10. so
večerní...............................................18:00

22. 10. XX. NEDĚLE po 50nici ; PAMÁTKA SV. OTCŮ 7. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r. 787 v Niceji)

Božská liturgie......................................10:00

23.10. po

MČ. EULAMPIOS A EULAMPIE (+303)

Bohoslužba v kapli v Domově seniorů
v Lanškrouně........................................9:00

Mč. Longin, setník

28.10. so
večerní...............................................18:00

! změna času na středoevropský (o 1 hodinu zpět) !

29. 10. XXI. NEDĚLE po 50nici, MČ. LONGIN, SETNÍK U KŘÍŽE PÁNĚ

Božská liturgie......................................10:00

Listopad 2023

4.11. so
večerní...............................................18:00

! změna času na středoevropský (o 1 hodinu zpět) !

5. 11. XXII. NEDĚDĚLE po50nici ; AP. JAKUB, BRATR PÁNĚ (+63)

Božská liturgie......................................10:00