RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

Duben 2024

Zvěstování přesv. Bohorodice

6. 4. so Předsvátek ZVĚSTOVÁNÍ
večerní...............................................18:00

7. 4. III.NEDĚLE VELKÉHO POSTU - UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE; ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie sv.Basila.........................10:00


10. 4. st
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00
12. 4. pá
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00

Žebřík ct. Jana Klimaka

13. 4. so zádušní sobota
panychida...........................................17:00
večerní...............................................18:00

14. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. JANA SINAJSKÉHO KLIMAKA

Božská liturgie......................................10:00


17. 4. st
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00
18. 4. čt
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00
19. 4. pá
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00

Ct. Marie Egyptská

20. 4 so 5. sobota velk. půstu – akathistu;
CHVÁLY PŘESV. BOHORODICI

večerní...............................................18:00

21. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉE

Božská liturgie......................................10:00


24. 4. st
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00
26. 4. pá
Liturgie předem posvěcených Darů...........15:00

Vzkříšení Lazara

27. 4. LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie......................................10:00
večerní...............................................18:00

Vjezd Pána do Jeruzaléma

28. 4. VI. NEDĚLE V. P. - KVĚTNÁ-VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

Božská liturgie......................................10:00

Podobenství o deseti pannách

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN

29. 4. VELKÉ PONDĚLÍ – PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO
Sv.liturgie předem posvěcených Darů........10:00

30. 4. VELKÉ ÚTERÝ – O DESETI PANNÁCH
Sv.liturgie předem posvěcených Darů........10:00

KVĚTEN 2024

1. 5. VELKÁ STŘEDA – JIDÁŠOVA ZRADA
Sv.liturgie předem posvěcených Darů........10:00

Tajná večeře

2. 5. VELKÝ ČTVRTEK -TAJNÁ (POSLEDNÍ) VEČEŘE PÁNĚ
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní..............................................10:00
Velkopáteční jitřní se čtením
dvanácti evangelií..................................17:00

Ukřižování Kristovo

3. 5. VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO přísný půst
Královské hodinky...................................10:00
Večerní – vynášení pláštěnce....................17:00

KRISTUS V HROBĚ

4. 5. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ / Spasitelovo sestoupení do pekel
Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní..............................................10:00
Čtení skutků apoštolských.......................20:00
Půlnočnice............................................23:00

Vzkříšení

5. 5. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ..................................0:00
BOŽSKÁ LITURGIE.............................cca 1:15
PASCHÁLNÍ MOLEBEN.............................10:00
paschální svěcení pokrmů- po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)
Večerní...............................................18:00

SVĚTLÝ TÝDEN

Sv. Jiří

6. 5. SVĚTLÉ PONDĚLÍ; SV. VELKOMUČEDNÍKA JIŘÍHO VÍTĚZNÉHO

Božská liturgie......................................10:00


9. 5. čt
večerní...............................................18:00

ŽIVOTODÁRNÝ PRAMEN MATKY BOŽÍ


10. 5. pá

SVÁTEK ŽIVOTODÁRNÉHO PRAMENE MATKY BOŽÍ

Božská liturgie......................................10:00

Uvěření ap. Tomáše

11. 5. so
večerní...............................................18:00

12. 5. II. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; O AP. TOMÁŠI - ANTIPASCHA

Božská liturgie......................................10:00

Sv. ženy Myronosice

18. 5. so
večerní...............................................18:00

19. 5. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie......................................10:00

Sv. Cyril a Metoděj


23. 5. čt
večerní...............................................18:00
24. 5. pá

SVATÝCH APOŠTOLŮM ROVNÝCH CYRILA A METODĚJE, UČITELŮ SLOVANSKÝCH

Božská liturgie......................................10:00

Uzdravení mrtvicí raněného

25. 5. so
večerní...............................................18:00

26. 5. IV. NEDĚLE PASCHÁLNÍ -
O MRTVICÍ RANĚNÉM

Božská liturgie......................................10:00