RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

DUBEN 2019

Zvěstování přesv. Bohorodice

3.4. st
CT. SVT. JAKUB VYZNAVAČ (+775)

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

7. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. JANA SINAJSKÉHO KLIMAKA; ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE; SV. PROKOP SÁZAVSKÝ

Božská liturgie sv. Basila........................10:00

Ct. Marie Egyptská

13. 4 so 5. sobota velk. půstu – akathistu;
CHVÁLY PŘESV.BOHORODICI

večerní..............................................18:00

14. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Božská liturgie.....................................10:00

19. 4. pá
SVT. METODĚJ, APOŠTOLŮM ROVNÝ, UČITEL SLOVANŮ, ARCHIEPISKOP MORAVSKÝ (+885)

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

LAZAROVA SOBOTA

20. 4. LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................18:00

VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

21. 4. VI. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – KVĚTNÁ - VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................18:00

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN

Tajná večeře

22. 4. VELKÉ PONDĚLÍ – PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO

Liturgie předem posvěcených darů..........10:00

23. 4. VELKÉ ÚTERÝ – O DESETI PANNÁCH

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

24. 4. VELKÁ STŘEDA – JIDÁŠOVA ZRADA

Liturgie předem posvěcených darů..........14:00

25. 4. VELKÝ ČTVRTEK -TAJNÁ (POSLEDNÍ) VEČEŘE PÁNĚ

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................14:00

Utrpení páně

Velkopáteční jitřní se čtením dvanácti
evangelií............................................17:00

Ukřižování Kristovo

26. 4. VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO
přísný půst

Královské hodinky.................................10:00


Večerní – vynášení pláštěnce.................18:00

Kristus v hrobě

27. 4. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ
Spasitelovo sestoupení do pekel

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...........................................10:00

Čtení skutků apoštolských....................20:00

Půlnočnice.........................................23:15

Vzkříšení Kristovo

28. 4. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ.................................0:00

BOŽSKÁ LITURGIE............................cca 1:15

PASCHÁLNÍ MOLEBEN............................10:00
paschální svěcení pokrmů- po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)
večerní..............................................17:00

SVĚTLÝ TÝDEN

29. 4. SVĚTLÉ PONDĚLÍ

Božská liturgie.....................................10:00

KVĚTEN 2019

ŽIVOTODÁRNÝ PRAMEN MATKY BOŽÍ

3. 5. pá
SVĚTLÝ PÁTEK, SVÁTEK ŽIVOTODÁRNÉHO PRAMENE MATKY BOŽÍ

Božská liturgie.....................................10:00

Uvěření ap. Tomáše

4.5 so
večerní..............................................18:00

5. 5. II. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
O AP. TOMÁŠI - ANTIPASCHA

Božská liturgie.....................................10:00

JIŘÍ VÍTĚZNÝ

6. 5. po
SV. VELKOMUČEDNÍK JIŘÍ VÍTĚZNÝ

Božská liturgie.....................................10:00

7. 5. út
RADONICE - paschální radost zesnulých;
MČ. SÁVA STRATELAT

Ženy Myronosice

12. 5. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie.....................................10:00

Uzdravení mrtvicí raněného

18.5 so
večerní..............................................18:00

19. 5. IV. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O MRTVICÍ RANĚNÉM

Božská liturgie.....................................10:00

Sv. Cyril a Metoděj

23.5 čt
večerní..............................................17:00

24. 5. pá
SVATÝCH APOŠTOLŮM ROVNÝCH CYRILA A METODĚJE, UČITELŮ SLOVANSKÝCH

Božská liturgie.....................................10:00

Pán Ježíš a Samařanka

25.5 so
večerní..............................................18:00

26. 5. V. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O SAMARITÁNCE

Božská liturgie.....................................10:00

ČERVEN 2019

Uzdravení slepého

2. 6. VI. NEDĚDĚLE PASCHÁLNÍ - O SLEPÉM

Božská liturgie.....................................10:00

Nanebevstoupení Páně

6.6 st
večerní..............................................18:00

7.6 čt
NANBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Božská liturgie.....................................10:00

1. všeobecný sněm v Nicei

8. 6. st
večerní..............................................18:00

9. 6. VII. NEDĚLE (PO PASŠE) –
SV. OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r. 325 v Nicei)

Božská liturgie.....................................10:00

Seslání Ducha Svatého na apoštoly

15. 6.
Trojiční zádušní sobota
panychida + večerní...........................17:30

16. 6. PADESÁTNICE –SVATÉ TROJICE -
seslání Ducha Svatého na apoštoly

Božská liturgie....................................10:00


večerní..............................................11:45

17. 6. po
DEN SVATÉHO DUCHA

18. 6. út
TŘETÍ DEN SV. TROJICE

Ikona všech svatých

23. 6. I. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

Božská liturgie.....................................10:00

Všichni svatí zemí českých

Petropavlovský půst
29. 6. so

večerní..............................................18:00

30. 6. II. NEDĚLE PO 50nici, VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH

Božská liturgie.....................................10:00