RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

DUBEN 2021

Uctívání sv. Kříže

3. 4. so zádušní sobota
panychida + večerní.............................17:00

4. 4. III.NEDĚLE VELKÉHO POSTU -
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Božská liturgie sv. Basila.......................10:00

Zvěstování přesv. Bohorodice

7.4. st

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
s večerní...........................................10:00

Žebřík ct. Jana Klimaka

10. 4. so zádušní sobota
panychida + večerní.............................18:00

11. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. JANA SINAJSKÉHO KLIMAKA

Božská liturgie.....................................10:00


14.4. st
Liturgie předem posvěcených darů...........15:00
15.4. čt
Jitřní s kánonem sv. Andreje Krétského.......9:00
Liturgie předem posvěcených darů...........12:00
16.4. pá
Liturgie předem posvěcených darů...........15:00

Ct. Marie Egyptská

17. 4 so 5. sobota velk. půstu – akathistu;
CHVÁLY PŘESV.BOHORODICI

večerní..............................................18:00

18. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU - CT. MARIE EGYPTSKÉ

Božská archijerejská liturgie.....................10:00


21.4. st
Liturgie předem posvěcených darů...........15:00
23.4. st
Liturgie předem posvěcených darů...........15:00

Vzkříšení Lazara

24.4. st LAZAROVA SOBOTA

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................18:00

Vjezd Pána do Jeruzaléma

25. 4. VI. NEDĚLE V. P. - KVĚTNÁ-VJEZD PÁNA DO JERUZALÉMA

Božská liturgie.....................................10:00

VELKÝ STRASTNÝ TÝDEN

Tajná večeře


26. 4.
VELKÉ PONDĚLÍ – PAMÁTKA JOSEFA SPANILÉHO

Liturgie předem posvěcených darů...........15:00
27. 4.
VELKÉ ÚTERÝ – O DESETI PANNÁCH

Liturgie předem posvěcených darů...........15:00
28. 4.
VELKÁ STŘEDA – JIDÁŠOVA ZRADA

Liturgie předem posvěcených darů...........15:00
29. 4.
VELKÝ ČTVRTEK -TAJNÁ (POSLEDNÍ) VEČEŘE PÁNĚ

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní.............................................10:00

Utrpení Páně


Velkopáteční jitřní
se čtením dvanácti evangelií....................17:00

Ukřižování Kristovo

30. 4. VELKÝ PÁTEK - UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO


přísný půst

Královské hodinky....................................10:00


Večerní – vynášení pláštěnce.....................17:00

Snímání z Kříže

1. 5. VELKÁ SOBOTA - KRISTUS V HROBĚ
Spasitelovo sestoupení do pekel

Božská liturgie sv. Basila Velikého
s večerní...............................................10:00


Čtení skutků apoštolských.........................20:00
Půlnočnice..............................................23:00

Vzkříšení

2. 5. SVATÁ A VELIKÁ NEDĚLE PASCHY - SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

PASCHÁLNÍ JITŘNÍ................................0:00

BOŽSKÁ LITURGIE............................cca 1:15

PASCHÁLNÍ MOLEBEN............................10:00
paschální svěcení pokrmů- po sv. liturgii a po pobožnosti (molebnu)


Večerní..............................................18:00

SVĚTLÝ TÝDEN

Sv. Jiří

6. 5. SVĚTLÝ ČTVRTEK; sv. velkomučedník JIŘÍ VÍTĚZNÝ

Božská liturgie.....................................10:00

ŽIVOTODÁRNÝ PRAMEN MATKY BOŽÍ

7. 5. pá SVÁTEK ŽIVOTODÁRNÉHO PRAMENE MATKY BOŽÍ

Božská liturgie.....................................10:00

Uvěření ap. Tomáše

9. 5. II. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; O AP. TOMÁŠI - ANTIPASCHA

Božská liturgie.....................................10:00

Ženy Myronosice

15.5. so
večerní..............................................18:00

16. 5. III. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - SV. ŽEN MYRONOSIC

Božská liturgie.....................................10:00

Uzdravení mrtvicí raněného

23. 5. IV. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O MRTVICÍ RANĚNÉM

Božská liturgie.....................................10:00


večerní..............................................11:30

Sv. Cyril a Metoděj

24. 5. po
sv. APOŠTOLŮM ROVNÍ CYRIL A METODĚJ, UČITELÉ SLOVANŮ (chrámový svátek)

Božská liturgie.....................................10:00

Pán Ježíš a Samaritánka

29.5. so
večerní..............................................18:00

30. 5. V. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O SAMARITÁNCE

Božská liturgie.....................................10:00