RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

LEDEN 2019

mč. Anastasia

4.1. pá Předsvátek Narození Kristova,
VELKOMUČEDNICE ANASTASIA (pouta uvolňující) (+304)

Královské hodinky................................9:30

Svatí Otcové

5. 1. sobota před Narozením


večerní..............................................17:00

6. 1. NEDĚLE SVATÝCH OTCŮ;
Předvečer Narození Kristova půst

Božská liturgie......................................9:30

Narození Kristovo

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA Poklonění tří mágů: Melchiora, Gaspara a Baltasara

6. 1. ne

Všenoční bdění.....................................9:30

7. 1. po

Božská liturgie......................................9:30


večerní..............................................17:00

Sbor přesv. Bohorodice

8. 1. út 2. den svátku Narození - SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE: Spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub, bratr Páně

Božská liturgie......................................9:30


večerní..............................................17:00

Sv. muč. Štěpán

9. 1. st 3. den svátku Narození - PRVOMUČEDNÍK ARCHIDIÁKON ŠTĚPÁN (+ 34)

Božská liturgie......................................9:30

Spr. Josef Snoubenec

12. 1. sobota po Narození
večerní..............................................17:00

13. 1. NEDĚLE PO NAROZENÍ; před Bohozjevením;
Sv. Bohootců: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba, bratra Páně;
opuštění svátku Narození

Božská liturgie......................................9:30

Svt. Basil Veliký

14. 1. po

OBŘEZÁNÍ PÁNĚ, SVT. BASIL VELIKÝ (+ 379)

Božská liturgie......................................9:30

Křest Páně

18. 1. pá předvečer Bohozjevení půst
Královské hodinky................................9:30
Sv. liturgie Basila Velikého s večerní.......11:00
Po liturgii - velké svěcení vody – Eduardův pramen

Křest Páně

19. 1. so

BOHOZJEVENÍ - KŘEST PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

Božská liturgie......................................9:30

Sv. Jan Křtitel

20. 1. NEDĚLE po Bohozjevení – SBOR SV. SLAVNÉHO PROROKA, PŘEDCHŮDCE A KŘTITELE PÁNĚ JANA

Božská liturgie......................................9:30

Sv. Nina

27. 1. XXXV. NEDĚLE po 50nici, opuštění svátku Bohozjevení; APOŠTOLŮM ROVNÁ NINA, OSVĚTITELKA GRUZÍNŮ (+335)

Božská liturgie......................................9:30