RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

Červen 2024

Rozhovor Krista se Samařankou

2. 6. V. NEDĚLE PASCHÁLNÍ - O SAMARITÁNCE

Božská liturgie......................................10:00

Uzdravení slepého

8. 6. so
večerní...............................................18:00

9. 6. VI. NEDĚDĚLE PASCHÁLNÍ - O SLEPÉM

Božská liturgie......................................10:00

Nanebevstoupeni_Pane.jpg

12. 6. st
večerní...............................................18:00

13.6.čt
NANBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Božská liturgie......................................10:00

 1. všeobecný sněm v Nicei

15. 6. so
večerní...............................................18:00

16. 6. VII. NEDĚLE (PO PASŠE) –
SV. OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU (r. 325 v Nicei)

Božská liturgie......................................10:00

Seslání Ducha Svatého na apoštoly

22. 6. Trojiční zádušní sobota
večerní...............................................18:00

23. 6. PADESÁTNICE –SVATÉ TROJICE -
seslání Ducha Svatého na apoštoly

Božská liturgie......................................10:00
večerní...............................................11:45

24. 6. po DEN SVATÉHO DUCHA

Božská liturgie......................................10:00

25. 6. út TŘETÍ DEN SV. TROJICE

Ikona všech svatých

29. 6. so
večerní...............................................18:00

30. 6. I. NEDĚLE PO 50nici – VŠECH SVATÝCH

Božská liturgie......................................10:00