RU
CZ

Rozpis bohoslužeb

ČERVENEC 2020

svt. mč. Eusebij

Petropavlovský půst

4.7. so
večerní..............................................18:00

5. 7. IV. NEDĚLE PO 50nici;SVT. MČ. EUSEBIJ, EP. SAMOSATSKÝ

Božská liturgie.....................................10:00

Narození Sv. Jana Křtitele

7. 7. út
NAROZENÍ SV. JANA, PROROKA, KŘTITELE A PŘEDCHŮDCE PÁNĚ, CT. IVAN ČESKÝ

Božská liturgie.....................................10:00

Ap. Petr a Pavel

Konec petropavlovského postu

12. 7. V. NEDĚLE po 50nici – SV. SLAVNÍ A VŠECHVALNÍ, NEJPŘEDNĚJŠÍ Z APOŠTOLŮ PETR A PAVEL(+67)

Božská liturgie.....................................10:00

Ct. Sisoj Veliký

19. 7. VI. NEDĚLE o 50nici;
CT. SISOJ VELIKÝ (+ 429)

Božská liturgie.....................................10:00

Archang. Gabriel

ŠESTI VŠEOBECNÝCH SNĚMŮ; SBOR ARCHANDĚLA GABRIELA

NEKONÁ se Bohoslužba v našem chrámu

SRPEN 2020

 Pror. Eliáš

2. 8. VIII. NEDĚLE po 50nici; SVATÝ SLAVNÝ PROROK ELIÁŠ

Božská liturgie.....................................10:00

Ct. Kliment Ochridský

9. 8. IX. NEDĚLE po 50nici; VMČ. A LÉČITEL PANTELEJMON (+ 305), AP. ROVN. CT. KLIMENT, SVT. OCHRIDSKÝ (+ 916), ANGELÁR, GORAZD, NAUM A SÁVA, SVATÍ PĚTIPOČETNÍCI - UČEDNÍCI SV. CYRILA A METODĚJE

Božská liturgie.....................................10:00

Vynášení sv. Kříže

14. 8. pá
VYNÁŠENÍ CTIHODNÝCH DŘEV ŽIVOTODÁRNÉHO KŘÍŽE PÁNA, SV. MUČ. MAKABEJSKÝCH, SVÁTEK NEJMILOSTIVĚJŠÍHO SPASITELE A PŘESV. BOHORODICE

začátek půstu k Zesnutí přesv. Bohorodice

Božská liturgie.....................................10:00
„První (medový) Spas“ - svěcení nově vybraného medu

Mč. Ražden

16. 8. X. NEDĚLE po 50nici; CT. ISAKIJ, DALMATUS A FAUSTUS (4. st.), MČ. RAŽDEN PERŠAN (+ 457, Gruzie)

Božská liturgie.....................................10:00

Proměnění Páně

19. 8. st
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Božská liturgie...................bude upřesněno
„Druhý (jablečný) Spas“ - svěcení ovoce

Mč. Vavřinec

23. 8. XI. NEDĚLE po 50nici; MČ. ARCIDIAKON LAURENTIUS (VAVŘINEC) (A PAPEŽ SIXTUS, DIAKONI - FELIX A AGAPET, VOJÍN ROMAN, ŘÍMANI) (+ 258)

Božská liturgie.....................................10:00

Zesnutí přesv. Bohorodice

28. 8. pá
ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Božská liturgie.....................................10:00

Rukou nevytvořený obraz Spasitele

29. 8. so
PŘENESENÍ RUKOU NEVYTVOŘENÉHO OBRAZU PÁNĚ (NA PLÁTNĚ) Z EDESY DO KONSTANTINOPOLE (944)

Božská liturgie.....................................10:00
„Třetí Spas“

mč. Pavel a Juliana

30. 8. XII. NEDĚLE po 50nici; MČ. PAVEL, SESTRA JEHO JULIÁNA A DALŠÍ (+ 273)

Božská liturgie.....................................10:00
Pobožnost na začátku
školního roku.................................cca 11:45